14/11/2022

Sıçan Adam: Obsesyonel Nevroz, Obsesyonel-Borderline, Obsesyonel Psikoz

Sıçan, literatürde, kötü’nün sembolüdür. Sıçanın yıkıcı potansiyelinin betimlenmesi, sıçanların, açlıktan dolayı, ihmal edilen bebekleri öldürdükleri ve onları yedikleri şeklinde ileri gidebilecek kadar ısırarak parçalama ve yemeleri ile ilişkilendirilir...
11/10/2022

Toplama ve Biriktirme Davranışının Psikodinamiği Üzerine

Bilindiği üzere, Sigmund Freud, Hilda Doolittle (1976, s. 190) tarafından tahmin edildiği gibi, 1933'te yaklaşık 3000 nesneye sahip olduğu Mısır, Roma ve Yunan antik eserlerini tutkuyla toplamıştı...
02/08/2022

Fetişizmin Dinamiği

Bu makalenin konusu olan vaka sunumu, fetişizmin doğuşundaki pregenital evrenin önemini ve kastrasyon kaygısı bağlamında fallik olarak güvence altına alınan dişil genital organdan kaynaklanan fantezi tasavvurlarının önemini belirleme çabasıyla sınırlı olacaktır.
20/07/2022

Anna Freud’un “Ego ve Savunma Mekanizmaları”

Ego ve savunma mekanizmaları, Anna Freud’un, babasının 80. Doğum gününe hediyesidir ve 1936’da yayınlanarak, psikanalitik literatürde bir klasik haline gelmiştir. Ama bu her zaman böyle değildi...
22/06/2022

Histriyonik Kişilik Bozukluğunun Psikodinamik ve Psikanalitik Terapisi Üzerine

Histeri, hala, öncesinde olduğu gibi “psikanalitik tedavi yöntemlerinin merkezi uygulama alanı” olarak görülse de psikanalitik literatürde histriyonik kişilik bozukluğunun tedavisi ile daha yakından ilgilenen çalışma neredeyse hiç yoktur.
22/06/2022

Histerik Karakter Nevrozundan Histriyonik Kişilik Bozukluğuna Histerinin Psikanalitik Öyküsü

Sigmund Freud ve Josef Breuer 1895’te Histeri üzerine çalışmaları yayınladıktan sonra, 19. Yy.’ın ikinci yarısından itibaren nörolojik psikiyatrik alandaki yayınlara zaten geriye dönük bir bakış atmışlardı.