Psikodinamik Psikoterapi Eğitimleri

Hastanın getirmiş olduğu ve terapi yardımı almak istediği sorunlarına ŞİMDİ ve BURADA bağlamında çözüm bulmak için ORADA ve O ZAMAN' a (hastanın biyografisi ve geliştirdiği bağlanım modelleri/ilişkileri) inerek çalışır psikodinamik yaklaşımlar. Tüm psikodinamik kuramlar, psikanalizden türemiştir ve bu nedenle de Freud'dan başlayarak temel kuramcılara kadar psikanalitik ve psikodinamik kuramların temel kavramları ve çalışma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır bu eğitimde. Detaylı bir listeleme aşağıda yer almaktadır. Eğitim için bir süre konmamakla beraber en çok 3 yıllık bir süre öngörülmüştür. Her bir oturum iki haftada bir ve konunun ağırlığına bağlı olarak üç-dört saat olarak planlanmıştır.
Katılımcıların; Psikoloji, PDR Lisans (3 ve 4. sınıf) ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri ya da Klinik Psikolog ve Psikoterapist olarak çalışmakta olanlar olmalıdır.

MODÜL 1 : GİRİŞ

1. PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ NEDİR? | SÜRECE GİRİŞ
2. PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİNİN KAYNAKLANDIĞI PSİKANALİZLE İLİŞKİSİ NEDİR?
3. PPT (PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ) NE KADAR ETKİLİDİR? | PPT YÖNELİMLİ TERAPİNİN ETKİLİLİĞİNE DAİR ARAŞTIRMA SONUÇLARI
4. PERSPEKTİF ÇOKLUĞU VE UYUMSALLIK | PPT TEMELLİ ÇALIŞMALARDA YÖNELİMLER


MODÜL 2 : PSİKANALİZİN DÖRT KLASİK EKOLÜ

5. DÜRTÜ KURAMI VE META-PSİKOLOJİ
6. EGO-PSİKOLOJİSİ YÖNELİMİ
7. NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI
8. KENDİLİK / BEN PSİKOLOJİSİ
9. FREUD'UN DÜRTÜ KURAMINA BAĞLI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM VE EVRELER KURAMI
10. MELANİE KLEİN: YANSITMA VE YUTMA (İÇE ALMA)
11. MARGARET MAHLER: OTİZM, SİMBİOZ, AYRILMA/AYRIŞMA VE BİREYLEŞME
12. HEİNZ KOHUT: NARSİSİSTİK DÜZENLEMENİN GELİŞİMİ
13. GELİŞİM PSİKOLOJİSİNİN TEMEL İLKELERİ VE BAĞLANIM KURAMI
14. PSİKANALİZDEN ESİNLENEN BEBEK VE ÇOCUK ÇALIŞMALARI
15. DÖRT PSİKANALİZ EKOLÜNDEN HAREKETLE ERGENLİK ÇALIŞMALARI
16. ÖDİPAL ÇATIŞMA: ARKAİK BİR ANLATI
17. İŞLEVSEL ÇATIŞMA PATOLOJİLERİ (EKSEN 1)
18. YAPISAL PATOLOJİLER (EKSEN 2)


MODÜL 3 : TERAPİ BAŞLAMADAN ÖNCE

19. HİPOTEZLER VE ONLARIN SINANMASI | DİAGNOSTİK (TANILAMA)
20. HASTAYLA TERAPİ SÖZLEŞMESİ
21. TERAPİNİN BAŞLANGICI | TERAPİYE HAZIRLAMAK
22. TERAPİ AMAÇLARI VE TERAPİ ODAĞI


MODÜL 4 : BAŞLANGIÇ EVRESİ:

İLİŞKİ YAPILANDIRMA SÜRECİ VE TERAPİYE GETİRİLEN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE NETLEŞTİRME
23. TERAPÖTİK ÇALIŞMANIN TEMELİ OLARAK HASTAYLA İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA | TERAPÖTİK İLİŞKİYİ DEVAMLI KILMA VE GELİŞTİRME
24. SORUNLARI BAĞLAMINDA HASTAYI AÇMAK | ODAK YÖNELİMLİ OLARAK HASTANIN PROBLEMLERİNİ AKTİVE ETMEK
25. DUYGULARI KABUL ETMEK VE BERRAKLAŞTIRMAK | DUYGULARLA BAŞA ÇIKMAK
26. ÇATIŞMALI NESNE İLİŞKİLERİ | ÇATIŞMALAR ÜZERİNE ÇALIŞMAK
27. SORUNLU DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMAK | ÖZDEŞLEŞME VE SORUN TEŞKİL EDEN İLİŞKİ SONUÇLARININ ANALİZİ
28. OLUMSUZ İNANÇLAR VE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ | OLUMSUZ YUTMALAR (İÇE ALIŞLAR/KABULLER) ÜZERİNE ÇALIŞMAK
29. HASTANIN, BAŞA ÇIKMA KAYNAKLARINI KULLANMASINI TEŞVİK ETMEK VE BUNLARI GÜÇLENDİRMEK


MODÜL 5 : İÇE BAKIŞ VE İLİŞKİ | DİRENÇ VE AKTARIM

30. AÇIKLAMADAN YORUMA | İÇE BAKIŞ YÖNELİMLİ ÇALIŞMA
31. OLUMLU İLİŞKİ DENEYİMLERİNİN AKTARIMI | İLİŞKİ YÖNELİMLİ ÇALIŞMA
32. SAVUNMALAR | ÇATIŞMA PATOLOJİLERİNDE SAVUNMA MEKANİZMALARININ ANALİZİ
33. İLİŞKİ DÜZENLEYİCİLERİ OLARAK DİRENÇLER | DİRENÇ ANALİZİ TEKNİKLERİ
34. AKTARIM OLGUSU
35. AKTARIMLARI ANALİZ ETMEK YA DA SINIRLAMAK | AKTARIM ÇALIŞMASININ SINIRLARI VE FIRSATLARI
36. KARŞI AKTARIMIN ALGILANMASI VE KULLANILMASI


MODÜL 6 : YAPISAL PATOLOJİLERİ OLAN HASTALARDA ÖZEL PSİKOTERAPÖTİK TEKNİKLER

37. YAPISAL PATOLOJİLER | AĞIR KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE DİĞER YAPISAL PATOLOJİLER
38. STABİL HALE GETİRME | AĞIR KİŞİLİK BOZUKLUKLARINDA SAVUNMA MEKANİZMALARININ GÜCÜ VE STABİLİZASYON TEKNİKLERİ
39. EGO İŞLEVLERİNİ YAPILANDIRMAK | YAPI OLUŞTURAN PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ
40. DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMAK
41. BAĞIMLI KİŞİLİKLER | "UZMAN SİZSİNİZ"
42. SİTEMKAR AGRESİF HASTALAR | "BUNU BANA NASIL YAPARSINIZ/SÖYLERSİNİZ?"
43. İNKAR EDEN VE YANSITMA YAPAN HASTALAR | "BAŞKALARININ DA BÖYLE PROBLEMLERİ VAR"
44. DEPRESİF VE İNTİHAR RİSKLİ HASTALAR | "HİÇ BİR ŞEYİN ANLAMI YOK ARTIK" | YAS VE MELANKOLİDEN DEPRESİF TEMEL ÇATIŞMALARA
45. KAYGI VE PANİK
46. SOMATOFORM BOZUKLUĞU OLAN HASTALAR | "AĞRILARIM OLMASAYDI HAYAT ÇOK GÜZEL OLURDU" | SOMATİK VE PSİKOSOMATİK PATOLOJİLER
47. TRAVMATİK ŞİDDETİN KURBANLARI | PTSD
48. PARANOİD KİŞİLİK
49. ŞİZODİK KİŞİLİK
50. ŞİZOTİPAL KİŞİLİK
51. BORDERLİNE KİŞİLİK
52. NARSİSİSTİK KİŞİLİK
53. ANANKASTİK (OKKB) KİŞİLİK
54. HİSTRİONİK KİŞİLİK
55. ANTİSOSYAL KİŞİLİK


MODÜL 7 : TERAPİYİ SONLANDIRMAK