18/12/2022

Kaygı Nevrozunun Psikodinamiği Haset Sorunsalına İndirgenebilir mi?

Modern uluslararası sınıflandırma sistemlerinde, DSM ve ICD’de panik atak olarak sınıflandırılan kaygı nevrozu sendromu, yüz yıldan fazla bir süre önce Sigmund Freud tarafından tam olarak tanımlanmıştır...
18/12/2022

Hipokondria’nın Psikodinamiği

Hipokondriya, antik vücut sıvıları öğretisinden 18. Yy.’ın melankolik karakterin “kara safranın” semptomatik bir bileşeni olduğu mizaç öğretilerine kadar batı tıbbı ve psikoloji biliminin tanıdığı en eski hastalık resimlerinden biridir...
14/11/2022

Sıçan Adam: Obsesyonel Nevroz, Obsesyonel-Borderline, Obsesyonel Psikoz

Sıçan, literatürde, kötü’nün sembolüdür. Sıçanın yıkıcı potansiyelinin betimlenmesi, sıçanların, açlıktan dolayı, ihmal edilen bebekleri öldürdükleri ve onları yedikleri şeklinde ileri gidebilecek kadar ısırarak parçalama ve yemeleri ile ilişkilendirilir...
11/10/2022

Toplama ve Biriktirme Davranışının Psikodinamiği Üzerine

Bilindiği üzere, Sigmund Freud, Hilda Doolittle (1976, s. 190) tarafından tahmin edildiği gibi, 1933'te yaklaşık 3000 nesneye sahip olduğu Mısır, Roma ve Yunan antik eserlerini tutkuyla toplamıştı...
02/08/2022

Fetişizmin Dinamiği

Bu makalenin konusu olan vaka sunumu, fetişizmin doğuşundaki pregenital evrenin önemini ve kastrasyon kaygısı bağlamında fallik olarak güvence altına alınan dişil genital organdan kaynaklanan fantezi tasavvurlarının önemini belirleme çabasıyla sınırlı olacaktır.
20/07/2022

Anna Freud’un “Ego ve Savunma Mekanizmaları”

Ego ve savunma mekanizmaları, Anna Freud’un, babasının 80. Doğum gününe hediyesidir ve 1936’da yayınlanarak, psikanalitik literatürde bir klasik haline gelmiştir. Ama bu her zaman böyle değildi...
22/06/2022

Histriyonik Kişilik Bozukluğunun Psikodinamik ve Psikanalitik Terapisi Üzerine

Histeri, hala, öncesinde olduğu gibi “psikanalitik tedavi yöntemlerinin merkezi uygulama alanı” olarak görülse de psikanalitik literatürde histriyonik kişilik bozukluğunun tedavisi ile daha yakından ilgilenen çalışma neredeyse hiç yoktur.
22/06/2022

Histerik Karakter Nevrozundan Histriyonik Kişilik Bozukluğuna Histerinin Psikanalitik Öyküsü

Sigmund Freud ve Josef Breuer 1895’te Histeri üzerine çalışmaları yayınladıktan sonra, 19. Yy.’ın ikinci yarısından itibaren nörolojik psikiyatrik alandaki yayınlara zaten geriye dönük bir bakış atmışlardı.
11/05/2022

Kolpos Arzusu, Penis Arzusu ve Kastrasyon Eylemi Ödipus Karmaşası Kuramının Genişletilmesi

Bu çalışmanın amacı, Judith Le Soldat’ın ödipus karmaşası kuramının bazı yönlerini tanıtmak ve tartışmaktır. Bu kuram, yirmi yıl öncesinde yayınlanmış olmasına rağmen halen birçok psikanalist tarafından bilinmemektedir.