04/10/2019

Narkissos Mitindeki Ayna Motifi Üzerine Değerlendirmeler

Ovidius’un aktardığına göre kaderleri bilen kahin Teiresias, Cephisos nehri ve su nemfi Liriope’nin oğlunun sadece kendine yabancı kalması durumunda uzun yaşayacağı kehanetinde bulunur...
11/05/2019

Çocuk ve Ergen Yaşta Obsesif Bozukluklar

Obsesif nevroz hastalarının hayat hikayesi, anal evredeki elverişsiz gelişim şartları ile karakterizedir (Freud 1907, 1913). İlerleyen gelişim safhalarında Ödipus kompleksinin libidinöz taleplerine karşı savunma geliştirilmelidir ve anal evreye bir gerileme gözlenir.
08/05/2019

Obsesif Mekanizmaların Psikodinamiğine Dair Düşünceler

Diğer psikoterapötik yönlerin aksine psikanaliz, obsesyonu sadece bir semptom olarak, yani korkuyu tetikleyen rastlantısal uyaran olarak değil, zamansal olarak sürekli, bilinç-dışı içsel çatışmaların ifadesi ve bunlarla başa çıkma girişimi olarak görür.
13/04/2019

Histeri | Bir Ara Çözüm Yaklaşımı

“Histerik” ve “histeri” terimleri halk arasında aşağılayıcı bir anlamda kullanılır. Ancak klinik kullanımda bunlar belirli semptom ve karakter özelliklerini tanımlamakta halen önem arz ederler.
05/04/2019

Obsesif Hastalıklar | Psikoanalitik Bir Kılavuz İçin Tartışma Taslağı

Almanca “Zwang” (saplantı) kelimesi eski yüksek Almanca’da sıkmak, daraltmak anlamına gelen Thuanga, thwingan kelimelerinden türemiştir. Saplantı, soyut bir fiil olarak, karşı gelinemeyen bir cebir durumuna işaret eder.
04/04/2019

Bağımlılığı Önleme Projesi : www.drugcom.de

Son yıllarda tüketimdeki hafif bir düşüşe rağmen, esrar tüketimi Almanya'da yüksek seviyede olmaya devam etmektedir. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA, 2007) tarafından yapılan bir temsili araştırmaya göre, 12 ila 19 yaşındakilerin % 15.1'i en az bir kez esrar kullanmıştır.
30/03/2019

Psikanalitik Gelişim Psikolojisi ve Gelişim Teorisinin Gelişim Çizgileri

Psikanalitik gelişim psikolojisi, sağlıklı ve patojenik psişik gelişim için karmaşık teorileri içerir. Freud’un dürtü teorisinden yola çıkarak, bilhassa ego fonksiyonlarının gelişimi ve egonun savunma faaliyeti için, nesne ilişkilerinin gelişimi ve benliğin gelişimi için karmaşık teori ve modeller geliştirildi...
23/03/2019

Sağlık Psikolojisi

Sağlık psikolojisi, psikolojinin seksenli yıllardan itibaren eğitim ve araştırmada müstakil bir alan haline gelen ve hızla büyümeye devam eden bir alt dalı olup psikoloji ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarından problem ve bilgileri entegre eder...

06/03/2019

Narsisizm, Borderline ve Psikodermatolojik Hastalıklar İlişkisi

Kişilik bozuklukları; kişinin kendi kültürüne göre, beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süreklilik arz eden bir iç yaşantılar ve davranışlar örüntüsüdür...