28/02/2019

Bağlanım Kuramı ve Psikanaliz

Bağlanım kuramının psikodinamik terapi konsepti içinde ancak elli yıl sonra kabul görmesi şaşırtıcı bir gelişmedir...

22/01/2019

Katarsis

Katarsis kavramı, anlamını en önce Aristoteles'in Poetik ve Politika'sında bulur ve Aristoteles, bir tiyatro sunumunda dışa vurulan duyguların izleyeni "ruhun arınmasına" götüreceğini iddia eder....

24/12/2018

Ağır Depresyonun Psikodinamiği ve Terapötik Sonuçları Üzerine…

Depresyon, bireysel, psişik bir yatkınlığı öngörür ve nesne ilişkileri vasıtasıyla kendisini ifşa eder...

02/11/2018

Psikanalitik Açıdan Duygu Kuramları: Tarihsel Bir Yakınlaştırma Çabası

Psikanaliz, başlangıç yıllarından itibaren, duyguların anlamı ve rolleriyle yoğun bir şekilde uğraşmıştır...

03/09/2018

Psikanalitik Açıdan Gelişim Psikolojisi

Psikanaliz, başlangıç yıllarından itibaren, duyguların anlamı ve rolleriyle yoğun bir şekilde uğraşmıştır...